• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична сторінка

Методична сторінка

Модель

реалізації проблемної теми дошкільного навчального закладу №29 «Золотий півник» комбінованого типу ММР ЗО

«Формування соціальної поведінки та творчого втілення особистості дошкільників

засобами інтегрованої освітньої діяльності»

І етап

2018/2019

ІІ етап

2019/2020

ІІ етап

2020/2021

Завдання:

1. Використання елементів дитячої субкультури як форми та змісту освітньої роботи з дошкільниками.

2.Формування соціально-комунікативної компетенції дітей в процесі ігрової діяльності

3. Створення системи педагогічної взаємодії, спрямованої на соціалізацію дошкільників.

Завдання:

1.Забезпечення цілісного підходу до формування ігрової компетентності дошкільника.

2.Формування творчої особистості дошкільників у художньо-театралізованій діяльності.

3.Оптимізація освітнього простору за видами дитячої діяльності.

Завдання:

1.Забезпечення повноцінного комунікативно-мовленнєвого розвитку як фактора соціалізації дітей.

2.Нетрадиційне малювання як засіб залучення дошкільників до художньої творчості.

3.Модернізація роботи щодо взаємодії дошкільної та початкової ланок освіти

1.Аналітично-інформаційний етап

- аналіз навколишнього середовища та внутрішньої ситуації, стан методичного та матеріального забезпечення ;

- моніторингові дослідження;

- нормативно-правова база;

- накази по ДНЗ

- моніторингові дослідження;

- нормативно-правова база;

- накази по ДНЗ;

- корекція плану реалізації проблемної теми

- аналіз навколишнього середовища та внутрішньої ситуації, стан методичного та матеріального забезпечення ;

- моніторингові дослідження( порівняльний аналіз);

- нормативно-правова база;

- накази по ДНЗ;

- аналіз плану, ефективність його виконання

2.Діяльнісний етап

Педагоги

- Проект плану реалізації проблемної теми;

- Творча група «Соціалізація дошкільників у просторі дитячої субкультури»;

- Теоретико - практичний семінар: «LEGO - конструювання і розвиток особистості дитини»;

- Семінар-практикум «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках Нової української школи»;

- Педагогічна рада «Реалізація змісту освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компоненту дошкільної освіти»;

- Тематичний контроль «Організація самостійної пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку»;

- Тематичний контроль «Формування соціально-комунікативної компетенції дітей»;

- Відкриті перегляди занять

- Творча група «Соціалізація дітей у процесі гри як провідного виду діяльності дошкільників»;

- Теоретико - практичний семінар: «Моделювання освітнього, предметно-розвивального середовища в дитячому садку в умовах досягнення якості дошкільної освіти»;

- Теоретико-практичний семінар: «Театрально-ігрова діяльність дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти»;

- Педагогічна рада «Гра як спосіб творчої самореалізації дитини»;

- Тематичний контроль «Соціальний розвиток дитини, аналіз його взаємин з дорослими й однолітками в сюжетно –рольовій грі»;

- Тематичний контроль «Розвиток творчих здібностей дошкільників на заняттях з образотворчої діяльності»

- Відкриті перегляди занять;

- Творча група

- Теоретико - практичний семінар:

- Теоретико-практичний семінар:

- Педагогічна рада

- Тематичний контроль

- Тематичний контроль

- Відкриті перегляди занять

Діти

- Презентація проекту

- Робота гуртків «Пізнайко

(інтелектуальний), «Чародія казок В.Сухомлинського» (літературний), з гри в шахи «Казкові шахи» , вокальний «Джерельце», хореографічний

« Сонячні промінчики»

- Презентація проекту

- Робота гуртків «Пізнайко

(інтелектуальний), «Чародія казок В.Сухомлинського» (літературний), з гри в шахи «Казкові шахи», з гри в шашки «Цікаві шашки», вокальний «Джерельце», хореографічний

« Сонячні промінчики», театральний «Грайлик»

- Презентація проекту

- Робота гуртків «Пізнайко

(інтелектуальний), «Чародія казок В.Сухомлинського» (літературний), з гри в шахи «Казкові шахи», з гри в шашки «Цікаві шашки» , вокальний «Джерельце», хореографічний

« Сонячні промінчики», театральний «Грайлик»

Батьки

- Батьківські збори;

- Родинний клуб «Батьківська турбота»;

- комплекс консультативно- інформаційних матеріалів

- Батьківські збори;

- Родинний клуб «Батьківська турбота»;

- комплекс консультативно- інформаційних матеріалів

- Батьківські збори;

- Родинний клуб «Батьківська турбота»;

- комплекс консультативно- інформаційних матеріалів

3.Підсумковий етап

Анкетування вихователів, контрольні зрізи, діагностування дітей, звіт творчої групи

Анкетування вихователів, контрольні зрізи, діагностування дітей, звіт творчої групи

«Наші досягнення»- аналіз реалізації проблемної теми дошкільного закладу

ЄДИНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

Програма єдиного педагогічного товариства за проблемою «Інноваційні технології як засіб підвищення якості дошкільної освіти», яке відбулося 17.12.2015.

№ п/п Складові заходу Форма проведення Хто проводив
1. Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті. Інформаційне повідомлення Вихователь-методист
2. Традиції та інновацї в сучасному дошкільному закладі.За і проти. Диспут Вихователь-методист, вихователі
3. Впровадження інноваційних технологій в практику роботи. Інформація з досвіду роботи Вихователь Ткаченко О.В.
4. Мадала- терапія як інноваційна технологія в корекційно-розвивальній роботі з дошкільниками. Інформаційне повідомлення з презентацією Практичний психолог Атаманчук О.В.

Модель реалізації проблемної теми дошкільного навчального закладу № 29 «Золотий півник» комбінованого типу

«Розвиток пізнавальної активності дошкільників через формування пізнавальної компетентності»

І етап

2015/2016

ІІ етап

2016/2017

ІІІ етап

2017/2018

Завдання:

1. Формування в дошкільників активно-пізнавального ставлення до навколишньої дійсності

2. Сенсорний розвиток дітей раннього віку шляхом системності освітнього процесу та взаємодії з батьками.

3. Забезпечення ефективної діалогової взаємодії з дошкільниками

4. Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку

Завдання:

1. Формування пізнавальнийх інтересів дошкільнят засобами пошуково-дослідницької діяльності

2.

Завдання:

1. Формування логіко-математичної компетентності дошкільників

2. Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників під час самостійної діяльності.

1.Аналітично-інформаційний етап

- аналіз навколишнього середовища та внутрішньої ситуації, стан методичного та матеріального забезпечення

- моніторингові дослідження

- нормативно-правова база

- накази по ДНЗ

- моніторингові дослідження

- нормативно-правова база

- накази по ДНЗ

- корекція плану реалізації проблемної теми

- аналіз навколишнього середовища та внутрішньої ситуації, стан методичного та матеріального забезпечення

- моніторингові дослідження (порівняльний аналіз)

- нормативно-правова база

- накази по ДНЗ

Аналіз плану, ефективність його виконання

ІІ.Діяльнісний етап

Педагоги

- проект плану реалізації проблемної теми

- творча група «Формування пізнавальної активності як засіб розвитку індивідуальності дошкільників» (Розробка рекомендацій педагогам щодо організації роботи з дітьми відповідно до типу темпераменту дошкільника, психотипу особистості, рівня прояву ними вольових зусиль. Презентація різних форм, методів і прийомів в роботі з дітьми з розвитку пізнавальної активності відповідно до новітніх досягнень)

- Теоретичний семінар «Шляхи вдосконалення пізнавального розвитку дитини дошкільного віку у світлі оновленого Базового компонента»

- Семинар-практикум «Сенсорное развитие детей раннего возраста»

- Педрада «Психолого-педагогічні умови підвищення пізнавального інтересу дітей дошкільного віку»

- Тематичний контроль «Розвиток сенсорних здібностей дітей раннього віку»

- Тематичний контроль «Розвиток пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку засобами методу проектів»

- Відкриті перегляди занять

- творча група «Дидактичні ігри як засіб усебічного розвитку дитини»

- Семінар – практикум з педагогами

«Використання дитячого експерементування для розвитку інтелектуально-пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку»

- Педрада«Активізація пізнавальної діяльності дитини через формування навичок самостійного дослідження світу»

-Тематичний контроль «Організація пошуково-дослідницької діяльності» -Тематичний контроль «Сформованість мовної компетенції дітей»

- Відкриті перегляди занять

- творча група «Творчі завдання як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку»

- Практикум для педагогів «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі: вимоги сучасності»

- Інтерактивний семінар «Формування логіко- математичної компетентності дошкільників»

- Педрада «Формування логіко-математичних понять у дошкільників в сенсорно-пізнавальному просторі».

- Тематичний контроль «Організація самостійної пізнавальної діяльності дітей»

- Тематичний контроль «Розвиток логічного мислення у дошкільників через дидактичні ігри та вправи»

- Відкриті перегляди занять

Діти

- Презентація проекту «Дитина пізнає світ»

- Робота гуртків «Чомусики» (пошуково-дослідницька діяльність), «Пізнайко» (інтелектуальний), «Намистинки традицій» (народознавчий), «Чародія казок В.Сухомлинського» (літературний)

- Презентація проекту «Маленькі дослідники»

- Робота гуртків «Чомусики» (пошуково-дослідницька діяльність), «Пізнайко» (інтелектуальний), «Намистинки традицій» (народознавчий), «Чародія казок В.Сухомлинського» (літературний)

- Презентація проекту «Розумники»

- Робота гуртків «Чомусики» (пошуково-дослідницька діяльність), «Пізнайко» (інтелектуальний), «Намистинки традицій» (народознавчий), «Чародія казок В.Сухомлинського» (літературний)

Батьки

-Батьківські збори «Взаємодія суспільного та родинного виховання.»

- Родинний клуб «Батьківська турбота» (щомісяця: лекції, тренінги, майстер-класи, практикуми, семінари)

- комплекс консультаційно-інформаційних матеріалів

- Батьківські збори «Особистісне зростаннядошкільнят через інтеграцію діяльності родинного тасуспільного дошкільного виховання»

- Родинний клуб «Батьківська турбота» (щомісяця)

- комплекс консультаційно-інформаційних матеріалів

- Батьківські збори «Дитина не об’єкт виховання, а активний суб’єкт життя»

- Родинний клуб «Батьківська турбота» (щомісяця)

- комплекс консультаційно-інформаційних матеріалів

ІІІ. Підсумковий етап

Анкетування вихователів, контрольні зрізи, діагностування дітей, звіт творчої групи

Анкетування вихователів, контрольні зрізи, діагностування дітей, звіт творчої групи

«Наші досягнення» - аналіз реалізації проблемної теми дошкільного закладу

Майстер-клас "Маки - символ пам"яті"


28 квітня в дошкільному закладі для колег міста та педагогів закладу був проведений майстер-клас по виготовленню квітів-маків. В українській міфології мак має дуже багато значень. Це символ сонця, безкінечності буття, пишної краси, волі, оберегу від нечистої сили, а також хлопця-козака, крові, смерті. Поява Маку як символу пам'яті у світі пов'язано ще з Першою Світовою війною. Жінка на ім'я Мойні Майкл перша причепила червоний шовковий мак на пальто, в пам'ять про загиблих. Червоний мак як символ пам'яті жертв війни вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014році. Минулорічним гаслом було "Ніколи знову", цього року - "Пам'ятаємо.Перемагаємо"Майстер-клас "Маки - символ пам'яті"

Последовательность выполнения цветка мака из гофрированной бумаги

1. Полоску красной гофрированной бумаги шириной 10 см, диной 15 см согнуть пополам, потом ещё 2 раза пополам.

2. Вырезать лепесток.

3. Получилось 4 пары лепестков.

4. Немного растянуть край лепестка и вогнуть в середину.

5. Склеить поочерёдно лепестки (один на один крестообразно)

6. Вырезать кружочки из картона ( диаметр 1,5 см) 2 шт.

7. Намотать нитку длиною 4 см, разрезать с двух сторон, сложить крестом и наклеить кружочки в серединку с двух сторон

8. На кончики тычинок нанести клей, и обмокнуть в манку.

9. Тычинку вклеить в середину цветка.

10. Из черной (зелёной) бумаги сделать маленький шарик вклеить в серединку.

11. Цветок мака готов.

/Files/images/IMG_0596.JPG

/Files/images/IMG_0600.JPG

/Files/images/IMG_0613.JPG


Єдине педагогічне товариство

Єдине педагогічне товариство " Модернізація змісту дошкільної освіти для забезпечення своєчасного становлення та повноцінного розвитку життєво - компетентної творчої особистостя дитини дошкільного віку" пройшло в дошкільному закладі 18 вересня 2013р.

/Files/images/IMG_0962.jpg

/Files/images/IMG_0949.jpg

/Files/images/IMG_0963.jpg

/Files/images/IMG_0969.jpg


Єдиний методичний день


14 грудня 2012 року в дошкільному закладі пройшов єдиний методичний день з проблеми "Перебіг впровадження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) в практику роботи дошкільного навчального закладу"

виставка навчально-методичного забезпечення/Files/images/PC121798.JPG

/Files/images/PC141806.JPG/Files/images/PC141804.JPG

взаємозв'язок зі школою - один із головних приорітетів педагогічного колективу щодо підготовки дошкільника до шкільного навчання


Проблемна тема дошкільного навчального закладу № 29 "Золотий півник" комбінованого типу на 2012-2015н.р.


"Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини як засіб Соціалізації дошкільника"

Модель реалізаціїї проблемної теми
І етап 2012-2013ІІ етап 2013-2014ІІІ етап 2014-2015
Завдання: "Формування у дітей ціннісного ставлення до рідного краю"Завдання: "Формування духовно-моральних цінностей особистості дошкільника шляхом поглиблення знань про людину та моральні відносини в суспільстві"
Завдання: "Формування любові до культурного спадку свого народу"
І.Аналітично-інформаційний етап
- Аналіз навколишнього середовища та внутрішньої ситуації, стан методичного та матеріального забезпечення.

- Моніторингові дослідження.

- Нормативно-правова база.

- Накази по ДНЗ

ІІ.Діяльнісний етап

- Проект плану реалізації проблемної теми.

- Творча група «Духовне виховання дітей на основі творчого впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського»; розроблення конспектів занять для дітей, спрямованих на уточнення понять про духовні цінності; розроблення програми духовно-морального виховання дошкільників на основі національних традицій; презентація проекту «Я – громадянин свого міста»

- Теоретичний семінар «Формування духовних цінностей у дітей дошкільного віку»

- Відкритий перегляд тренінгу для батьків «Розуміємо один одного»

- Педрада «Духовність особистості в контексті сучасного світорозуміння»

- Батьківські збори «Дитина в колективі однолітків»

- Комплекс консультаційно-інформаційних матеріалів

- Моделювання ППД «Спілкування дошкільників у процесі ігрової діяльності за творами В.Сухомлинського з використанням дидактичних ігор»

- тематичний контроль «Організація освітньо-виховного процесу по формуванню у дітей культури спілкування»

ІІІ. Підсумково-узагальнюючий етап

Анкетування вихователів, контрольні зрізи, звіт творчої групи по реалізації проекту «Я – громадянин свого міста»

ІV. Підсумково-моделюючий етап

- Перспектива на наступний рік

І.Аналітично-інформаційний етап

- Моніторингові дослідження

- Нормативно-правова база.

- Накази по ДНЗ

- Корекція плану реалізації проблемної теми

ІІ. Діяльнісний етап

- Творча група «Толерантність як складова соціальної компетентності дошкільника»

- Психолого-педагогічний проект «Виховуємо толерантність»

- презентація проекту «Я і мої друзі в дитячому садку»

- Тренінг для педагогів «Педагогічне спілкування»

- Педрада «Створення оптимальних умов для морально-духовного розвитку особистості вихованців»

- Проблемний семінар «Виховання людяності – проблема сучасності»

- Відкритий перегляд заняття «Поради мудрої сови» (формуємо позитивне мислення малят)

- Комплекс консультаційно-інформаційних матеріалів

- Конференція для батьків «Витоки доброти»

- Диспут «Виховуємо любов до матері»

- Вивчення ППД «Спілкування дошкільників у процесі ігрової діяльності за творами В.Сухомлинського з використанням дидактичних ігор»

ІІІ. Підсумково-узагальнюючий етап

- Виробнича нарада «Організація умов для духовного розвитку дошкільника»

- «Наші досягнення» - аналіз роботи за проблемною темою, перспектива на наступний рік.

І. Аналітично-інформаційний етап

- Аналіз змін навколишнього середовища та внутрішньої ситуації, методичного, матеріального забезпечення.

- Моніторингові дослідження (порівняльний аналіз).

- Нормативно-правова база.

- Накази ДНЗ

- Аналіз плану, ефективність його виконання.

ІІ. Діяльнісний етап

Педрада «Ефективність реалізації проблемної теми дошкільного навчального закладу»

- Творча група «Українські фольклорні ігри – джерело відродження духовності»

- Круглий стіл «Християнські цінності у вихованні дошкільників»

- Семінар-практикум «Родинні стосунки та традиції в Україні»

- Тренінг для батьків «Усвідомлене батьківство»

Батьківські збори «З родини йде життя дитини»

- Комплекс консультаційно-інформаційних матеріалів

- Впровадження ППД «Спілкування дошкільників у процесі ігрової діяльності за творами В.Сухомлинського з використанням дидактичних ігор»

- Родинне свято «Ой, роде наш красний, роде наш прекрасний»

- Презентація проекту «Родинне виховання на національних традиціях українського народу»

ІІІ. Підсумковий етап

- Аналіз реалізації проблемної теми дошкільного навчального закладу.

Модель реалізації проблемної теми дошкільного навчального закладу № 29 «Золотий півник» комбінованого типу

«Формування основ трудової діяльності як чинника ранньої соціалізації дитини-дошкільника»

Завдання: Розвиток моральних якостей дошкільників через ознайомлення з працею дорослих

1 етап 2009-20102 етап 2010-2011 3 етап 2011-2012

І.Аналітично-інформаційний етап
- Аналіз навколишнього середовища та внутрішньої ситуації, стан матеріально-технічного забезпечення.
- Моніторингові дослідження.
- Нормативно-правова база.
- Накази по ДНЗ

ІІ.Діяльнісний етап
- Проект плану реалізації проблемної теми.
- Творча група «Розвиток моральних якостей дошкільників через ознайомлення з працею дорослих» робота над проектом створення «Книги трудових династій»
- Проблемний семінар «Організація трудової діяльності дітей в ДНЗ в сучасних умовах»
- Відкритий перегляд заняття з господарсько-побутової праці в старшій групі «Маленькі господарі»
- Педрада «Формування основ трудової діяльності як чинника ранньої соціалізації дитини-дошкільника»
- Батьківські збори «Моральні відносини в сім ї та дитячому садку»
-Комплекс консультаційно-інформаційних матеріалів
- Впровадження ППД Н.В.Фостикової «Взаємодія в роботі дитячого садка і сім ї в організації трудової діяльності дітей»

ІІІ. Підсумково-узагальнюючий етап
Анкетування вихователів, контрольні зрізи, звіт творчої групи по реалізації проекту створення «Книги трудових династій»


ІV. Підсумково-моделюючий етап
- Перспектива на наступний рік

І.Аналітично-інформаційний етап- Моніторингові дослідження
- Нормативно-правова база.
- Накази по ДНЗ
Корекція плану реалізації проблемної теми


ІІ. Діяльнісний етап
- Педрада «Вплив дитячої праці на розвиток особистості у дошкільному віці»
- Практичний семінар «Доручення як метод розвитку самостійності у дітей»
- Колективний перегляд праці в природі в старшій групі «Догляд за кімнатними рослинами»
- Творча група «Виховання самостійності та працелюбності у дошкільників у процесі виконання трудових доручень» - розробка методичних рекомендацій, робота над проектом створення «Створимо книгу власноруч", згідно плану.
- Школа профмайстерності
- Комплекс консультаційно-інформаційних матеріалів

ІІІ. Підсумково-узагальнюючий етап
- Виробнича нарада «Організація предметно-розвиваючого середовища по ознайомленню дітей із трудовою діяльністю дорослих»
- «Наші досягнення» - аналіз роботи за проблемною темою, перспектива на наступний рік.

І. Аналітично-інформаційний етап
- Аналіз змін навколишнього середовища та внутрішньої ситуації, матеріально-технічного забезпечення.
- Моніторингові дослідження (порівняльний аналіз).
- Нормативно-правова база.
- Накази ДНЗ
- Аналіз плану, ефективність його виконання.

ІІ. Діяльнісний етап
- Педрада «Ефективність реалізації проблемної теми дошкільного навчального закладу»
- Круглий стіл «Аналіз роботи колективу щодо трудових навичок дошкільників у різних вікових групах та їх удосконалення»
- Колективний перегляд заняття з художньої праці «Умілі рученята»
- Творча група (систематизація матеріалів проблемної теми)
- Презентація проекту «Що вміють людськи руки"

ІІІ. Підсумковий етап
-
Аналіз реалізації проблемної теми дошкільного навчального закладу

Підвищення рівня управлінсько-методичного забезпечення в дошкільному навчальному закладі через впровадження сучасних освітніх технологій

Модель впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес ДНЗ № 29

Педради

прийняття рішення щодо впровадження інновації

Теоретичні семінари

ознайомлення педагогів з теоретичними основами інновації

Творчі групи

Консультації

Нарада при завідувачі

про хід впровадження інновацій

1. технології М.Монтессорі (педрада № 4 від 18 травня 2008)

2. оздоровчі технології

( педрада № 3 від 19.02.2009)

3. пісочна терапія (педрада № 2 від 19.02.2009).

4. Виховання казкою

( педрада № 2 від 25 11.2009)

5. метод проектів (педрада № 2 від 25.11.2009)

6. програми Л.Калузької

“Народні ремесла в дитячому садку”(педрада № 3 від 23.02.2011)

7. Ідеї трудового виховання дошкільників в педагогиці М.Стельмаховича (педрада № 3 від 23.02.2011)

8. Використання блоків Дьєниша (педрада № 2 від 30.11.2011)

1Педагогічна технологія М.Монтессорі

2 Використання оздоровчих технологій в роботі з дітьми

3 Пісочна терапія в дитячому садку

4 Морально-етичне виховання дітей казкою

5 Метод проектів як інструмент активізації навчального процеса

6 Народніремесла як засіб морально-трудового виховання старших дошкільників

7 Художня праця в житті дитини

Розробка системи занять, рекомендацій, добірка дидактичних ігор, випуск педбюлетеній

1.Створення розвивального середовища дітей раннього віку за методикою М.Монтессорі»

2. «Проект як метод інтеграції освітнього процесу в ДНЗ»

3. «Як ознайомлювати дошкільників з різними видами народних ремесел»

4. «Художня праця і сенсомоторний розвиток дитини»

5. «Розвиваємо творчу особистість через казку»

6. «Дихання – синонім життя»

Грудень 2009

Аналіз впровадження оздоровчих технологій

Березень 2011

Про хід виконання річних завдань навчально-виховного процесу.

- Аналіз впровадження методики Л.Фесюкової «Виховання казкою»

- Метод проектів в роботі ДНЗ

Березень 2012

Самоосвітня робота педагогів та її результативність. (аналіз вивчення та впровадження педагогами ДНЗ інноваційних технологій - впровадження авторської програми Л.Калузької «Народні ремесла в дитячому садку», педагогічні ідеї М.Стельмаховича

Кiлькiсть переглядiв: 2416

Коментарi

  • GerTels

    2018-02-25 08:43:47

    Acheter Du Viagra Aux Pays [url=http://cialibuy.com]cialis online[/url] Where To Purchase Macrobid Online C.O.D. Come Funziona Il Cialis...